top of page

Forward

An experimental exhibition curated by the Visual Studies honours students of Stellenbosch University’s Visual Arts Department

3 December 2014

This exhibition celebrates the 50th anniversary of the department by showcasing its newly established archive. Ranging from photographs, maps, sculptures, oral history projects and films, forward provides a space for reflection, dialogue, and interaction. As this exhibition features a growing archive, any contributions of material or information relating to the history of this department are welcome


Hierdie uitstalling vier die 50e bestaansjaar van die departement deur sy nuutgestigde argief ten toon te stel.  ‘n Verskeidenheid bronmateriaal, onder andere foto’s, kaarte, standbeelde, mondelinge geskiedenisprojekte en films, is betrek om ‘n spasie vir nadenking, dialoog en interaksie te skep.  Aangesien die fokus van die uitstalling op ‘n groeiende argief val word enige bydrae verwelkom, hetsy van beeldmateriaal of informasie rakende die geskiedenis van die department

The exhibition will be opened by Victor Honey, former head of the Visual Arts Department, on Wednesday

3 December at 18h30, and runs until 13 December.


Die uitstalling word geopen deur Victor Honey, voormalige hoof van die Visuele Kunste Departement, op Woensdag 3 Desember om 18h30, en sluit op 13 Desember

bottom of page